IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Způsoby čtení manuálu v Linuxu

Každý, kdo někdy pracoval s Linuxem a položil dotaz na nějaké fórum, se jednou dočkal odpovědi “RTFM”. Kdy nějaký zkušenější uživatel začátečníka odkázal na dokumentaci obsaženou přímo v Linuxu.
Jak se ale k této dokumentaci dostat? Možné způsoby si ukážeme v tomto článku.
Uživatel Linuxu má k dispozici 4 základní způsoby zobrazení dokumentace, či chcete-li manuálu.

Příkaz man

Jako ten nejzákladnější a nejpoužívanější je příkaz man.

man prikaz

Takto zadaný zobrazí manuálovou stránku příkazu s jeho popisem, syntaxí a příklady použití.

Dále je možné použít tento zápis

man -K slovo

Tento příkaz vyhledá všechny manuálové stránky, které obsahují zadané slovo. Je to vhodné v případě, že hledáme něco a nevíme přesně co… Tedy typický případ začátečníka.

Výše uvedené příkazy jsou použitelné v terminálu neboli příkazové řádce. Pokud preferujete grafické prostředí, můžete zkusit příkaz xman.

Příkaz info

Novější způsob zobrazení manuálu k nějakému příkazu je příkaz info.

info prikaz

Tento příkaz zobrazí manuálovou stránku, ovšem v novějším formátu oproti příkazu man. Ovšem tento formát nemusí každému vyhovovat.

Příkaz whatis

whatis slovo

Takto zadaný příkaz projde celou databázi, kde je krátký popis systémových příkazů. Tady vyhledává zadané slovo a výsledky vypíše na obrazovku.
Nevýhodou je, že hledá pouze přesnou formulaci slova. Takže ne vše se zobrazí, ale na druhou stranu zase nejsme zahlceni dlouhým seznamem, kde vyhovují hledanému slovu například jen 2 písmena.

Příkaz apropos

apropos slovo

Takto zadaný příkaz, stejně jako v předchozím případě, prohledává celou databázi obsahující systémové příkazy. Zde opět vyhledává zadané slovo a výsledky vypíše na obrazovku.
Na rozdíl od whatis, ale prohledává popisky fulltextově.

Doporučuji si jednotlivé příkazy vlastnoručně vyzkoušet. Jedině tak je možné vybrat ten, který nám bude nejlépe vyhovovat.

Michal Šika