IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Vzdálené spuštění služeb na Windows serveru

Už se vám stalo, že jste potřebovali spustit nějakou službu na Windows serveru, třeba Bea WebLobic, ale na server jste se nemohli dostat?
Možností je použití programu sc.exe

Program Service Control – SC.exe je program pro příkazovou řádku windows, pomocí kterého můžete vytvořit, spustit, zastavit, poslat dotaz nebo smazat nějakou službu Windows.

Syntaxe příkazu

SC [server] [command] [service_name] [options]

Klíčová slova

server – jméno serveru, kde se služba nachází
service_name – “KeyName” služby, to je často (ale ne vždy) shodné se zobrazovaným jménem v programu services.msc. U běžící služby jej můžete zístak příkazem: sc getkeyname
commands:
query – zobrazí stav
queryEx – zobrazí podrobnější informace (PID, flags)
GetDisplayName – zobrazí “DisplayName” služby
GetKeyName – zobrazí “KeyName” služby
EnumDepend – zobrazí závislosti
qc – zobrazí konfiguraci (závislosti, plnou cestu apod.)
start – spustí službu
stop – zastaví službu
pause – pozastaví službu
continue – služba bude uvolněna pro další pokračování
create – vytvoří službu (přidá ji do registrů)
config – trvale změní konfiguraci služby
delete – smaže službu (i z registrů)
control – pošle na službu kontrolní dotaz
interrogate – pošle na službu podrobný kontrolní dotaz
Qdescription – zeptá se na parametry služby
description – změní parametry služby
Qfailure – zeptá se jaké akce budou se službou dělány po její chybě
failure – změní nastavení akcí po chybě služby
sdShow – zobrazí bezpečnostní parametry služby
SdSet – nastaví bezpečnostní parametry služby
options – příkazy pro create a config zahrnují rozšířené parametry – viz nápověda.

Pro další informace si zobrazte nápovědu k programu SC.exe (sc /?).

Příklad použití

Já použil příkaz v tomto konkrétním příkladě:

C:>sc dmsapl01 start "beasvc web_dmsapl01"

což mi na serveru dmsapl01 spustilo službu beasvc web_dmsapl01, která do té doby neběžela a uživatelé by se tudíž nemohli přihlásit do aplikace. Jedná se o službu Bea WebLogic serveru, kde je deployována aplikace (Documentum Webtop).

Z výše uvedeného je vidět, že program SC.exe je docela mocný. Proto by jej neměl používat nikdo, kdo nemá administrátorské zkušenosti, protože může poškodit vzdálený server.

Michal Šika