Možnost zabalení souboru do jiného adresáře se hodí, mimo jiné v okamžiku, kdy potřebujeme vyčistit logovací adresář nějaké aplikace. Když je adresář (a jeho FS) zaplněný, není možné zip soubor vytvořit.

Proto je dobré použít následující příkaz (samozřejmě mluvím o příkazové řádce – prompt):

michell@server01:~$ zip -r /adresar/kam/se/ulozi/soubor.zip /zdrojovy/adresar
  • /zdrojovy/adresar — cesta, kde se nachází soubory k zazipování (může to být i cesta k celému adresáři). Pokud jsme nastaveni v tomto adresáři stačí napsat . (tečku – pro zabalení všeho) nebo přímo název souboru pro zabalení tohoto souboru.
  • /adresar/kam/se/ulozi/soubor.zip — cesta, cílového adresáře, kam se uloží soubor.zip
  • r — parametr pro rekurzivní průchod všemi adresáři a podadresáři (v případě zipování samotného souboru není nutné používat.

Pro více informací ohledně programu zip, si můžete projít manuál k tomuto programu zadáním příkazu:

michell@server01:~$ man zip