Občas se hodí si zobrazit stromovou strukturu nějakého adresáře. Zatím co souborové managery typu Midnight Commander aj. to nabízejí jako jednu ze svých funkcí, můžeme si toto zobrazení nastavit i v klasické konzoli.

Read More