MSSQL Server má dva způsoby přihlašování. Jejich špatné nastavení může způsobovat chyby podobného charakteru, jako je popsáno v tomto článku.
Read More