Při používání DMS může nastat problém, že aplikaci dojdou počty sessions. Hlavně tehdy, pokud jsme Documentum nainstalovali pouze s defaultními nastaveními a neprováděli žádné customizace.

Read More