IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Prověření konzistence Documentum repository

Pokud se rozhodnete provést upgrade Documentum software, je potřeba prověřit konzistenci objektů v repository. Tato potřeba může vyvstat i při běžném provozu, kdy některými neodbornými zásahy do docbáze může dojít k nekonzistencím jejího obsahu.
Dnes se podíváme, jak na to…
Read More