Jsem typickým produktem českého školství. Tedy studium cizích jazyků probíhalo biflováním slovíček bez jakékoliv praktické zkušenosti a fonetického poslechu a pokud možno jen 2x týdně.
Z toho vyplynul problém, že jsem měl pouze pasivní slovní zásobu, kdy jsem bez problémů přečetl anglický text, ale nebyl jsem schopen porozumět mluvenému slovu.
Read More