IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Spuštění WinSCP s vlastním konfiguračním souborem

WinSCP je nástroj pro kopírování souborů mezi Linuxovými a Windows počítači pomocí zabezpečeného protokolu SSH. V článku si ukážeme, jak WinSCP spustit s vlastním konfiguračním souborem.

U zákazníka se mi stalo, že na PC bylo nainstalováno WinSCP pod jiným uživatelem, než jsem se přihlašoval já.

Z toho důvodu jsem si nemohl upravit nastavení serverů, ke kterým jsem se chtěl připojovat. Vlastník instalace tam totiž měl nastavené jiné parametry a servery než já. Proto jsem musel při každém spuštění ručně zadat IP adresu nebo jméno serveru a uživatele pod kterým jsem se chtěl připojit.

Použití je snadné. Stačí si vytvořit vlastní WinSCP.ini soubor, např. soubor.ini, na který nasměrujeme winscp.exe program při spuštění.

Dělá se to příkazem (první příkaz je ve Windows XP, druhý ve Windows Vista/7):

winscp.exe /ini=“C:Documents and Settingse_msikaWinSCPmyconfig.ini“
winscp.exe /ini=“C:Userse_msikaWinSCPmyconfig.ini“

Parametr spuštění /ini nám specifikuje vlastní cestu (path) ke konfiguračnímu INI souboru. Parametr vlastně potlačí Windows registry jako úložiště konfigurace.

Pokud soubor neexistuje, bude použita výchozí konfigurace (jako při čisté instalaci) a soubor bude vytvořen. Jelikož je ale v adresáři, jenž patří mě, mohu si do něj konfiguraci bez problémů ukládat.

Buď můžeme WinSCP spustit z příkazové řádky některým z uvedených příkazů. Nebo si na plochu (či do svého adresáře) vytvoříme zástupce WinSCP.exe.

Následně si otevřeme jeho Properties (Vlastnosti) a v záložce Shortcut (Zástupce) v poli Target (Cíl) doplníme parametr /ini s požadovanou cestou (příklad viz obrázek).

winscp_ini_settings

Při prvním spuštění se objeví chybové okno s informací, že soubor neexistuje, pokud jej odsouhlasíme, program INI soubor vytvoří a spustí se. Pak již můžeme kdykoliv upravovat záznamy a informace o našich serverech dle libosti.

Michal Šika