IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Python – proměnné

V dnešním článku se podíváme na proměnné jazyka Python.

Python, stejně jako jiné programovací jazyky, využívá proměnné. Proměnná je jméno (znak), které zastupuje nějakou hodnotu.
Příkaz přiřazení:

>>> message = "Ahoj svete."
>>> n = 17
>>> pi = 3.1415

Tento příkaz vytváří tři přiřazení. První přiřazuje řetězec Ahoj svete. proměnné s názvem message. Druhé přiřazuje celé číslo 17 proměnné s názvem n. A konečně třetí přiřazuje číslo s plovoucí čárkou 3.1415 k proměnné pi. Příkaz přiřazení tedy vytváří nové proměnné a přiřazuje jim hodnoty.

Operátor přiřazení (=) není rovnítko, ikdyž znak je stejný. Operátory přiřazení spojují jméno na levé straně a hodnotu na straně pravé.
Pokud to napíšeme takto – >>> 17 = n – je to chyba.

Proměnné lze také využít v příkazu tisku:

>>> print message
Ahoj svete.
>>> print n
17
>>> print pi
3.1415

Ve v3ech případech je výsledkem hodnota proměnné.

Typ proměnné je možné zjistit dotazem v překladači pythonu:

>>> type(message)
<type 'str'>
>>> type(n)
<type 'int'>
>>> type(pi)
<type 'float'>

Proměnná má typ té hodnoty, která je jí přiřazena.

Pojmenovávání proměnných by mělo být smysluplnými jmény. Takovými, aby bylo zřejmé k čemu proměnná slouží.
Jména proměnných mohou být libovolně dlouhá. Mohou obsahovat písmena i číslice, ale musí začínat písmenem! Je možné použít velká písmena ale nedělá se to. Python je key sensitive, tedy rozlišuje velikost písmen. Ve jménu se smí použít podtržítko _, např: moje_jmeno apod.

Bude-li mít proměnná nepřípustné jméno, obdržíme od překladače chybové hlášení:

>>> 22losos = "good meat"
SyntaxError: invalid syntax
>>> top$ = 1001100
SyntaxError: invalid syntax
>>> class = "pocitacova ucebna"
SyntaxError: invalid syntax

22losos nefunguje, protože nezačíná písmenem, top$ nefunguje, protože obsahu nedovolený znak.
No a class nefunguje, protože je to klíčové slovo a jako takové nesmí být použito jako jméno proměnných. Seznam klíčových slov je v článku Python – gramatika a zápis kódu.

Seznam doporučuji mít po ruce, aby bylo možné do něj kdykoliv nahlédnout a ověřit si, že nepoužíváme klíčové slovo tam, kde jej používat nemáme.

Michal Šika