IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Python – hodnoty a typy

V dnešním článku si napíšeme co to jsou hodnoty a typy proměnných v jazyku Python.

Hodnota
Hodnota je nejzákladnější objekt (písmeno, číslo), se kterým program pracuje.

Typy
Hodnoty mohou nabývat různých typů:

datový typ literál popis
int 0 celé číslo
float 0.0 číslo s plovoucí čárkou
long 0L dlouhé číslo
complex 0j komplexní číslo
str “0” textový řetězec
bool booleovské hodnoty (True/False)

Pozn: V Pythonu 3 byly datové typy int a long sloučeny v jeden, který se nazývá int. Literál pro datový typ long už v Pythonu 3 neexistuje a vyvolá chybu.

Pokud nevíme nebo si nejsme jistí tím, jakého typu je hodnota, můžeme se zeptat překladače:

>>> type("Ahoj svete!!")
<type 'str'>
>>> type(17)
<type 'int'>
>>> type(3.2)
<type 'float'>

Jsou to tedy řetězce.

Řetězce mohou být v Pythonu uzavřeny v jednoduchých (‘) nebo dvojitých (“) uvozovkách. Takže:

>>> type('Toto je retezec.')
<type 'str'>
>>> type("A toto taky.")
<type 'str'>

Uvnitř dvojitých uvozovek mohou být uvozovky jednoduché a opačně. Např: ‘Zatočil “do” leva.’
Při zapisování velkého celého čísla se nesmí v Pythonu používat oddělovací čárky, tečky nebo mezery mezi trojicemi číslic. Např. při zápisu 1,000,000 to bude vypadat takto:

>>> print 1,000,000
1 0 0

Tady je možné vidět, že to vypadá poněkud jinak, než bysme čekali. Python totiž ukáže 1,000,000 jako seznam tří položek pro vytištění.
Při napsání čísla takto 1 000 000 dostaneme “SyntaxError: invalid syntax”. Takže žádné čárky ani mezery do celého čísla!!!

Michal Šika