IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Prověření konzistence Documentum repository

Pokud se rozhodnete provést upgrade Documentum software, je potřeba prověřit konzistenci objektů v repository. Tato potřeba může vyvstat i při běžném provozu, kdy některými neodbornými zásahy do docbáze může dojít k nekonzistencím jejího obsahu.
Dnes se podíváme, jak na to…

Máme dvě možnosti:

 1. V Documentum Administrator spustit job dm_consistency_checker a poté se podívat na logy.
 2. Spustit skript consistency_checker ručně z příkazové řádky.

Jelikož první způsob je velmi triviální, popíšeme si zde ten druhý.

Co k tomu potřebujeme? V podstatě všechny potřebné nástroje se nacházejí v instalaci binárek Documentum Content server. Takže k doinstalaci nepotřebujeme rozhodně nic dalšího. Potřebujeme tyto programy:

 • dmbasic (na Windows dmbasic.exe)
 • consistency_checker.ebs

Postup je takovýto:

 • Přihlásíme se na Content server a spustíme příkazovou řádku.
 • V ní se přesuneme do adresáře DM_HOME/bin (u Windows zpravidla C:Documentumproduct<číslo.verze>bin).
 • Zde se nachází program dmbasic.
 • Zadáme následující příkaz
dmbasic -fconsistency_checker.ebs -eEntry_Point -- <jmeno_repository> <vlastnik> <heslo>

Výstupem je log, kde můžeme zjistit případné nekonzistence a na základě těchto informací provést opravu.

Connected to the server as testrepo.

CONSISTENCY CHECKER
-------------------

The Consistency Checker will run 83 checks against the docbase.
The goal of the Consistency Checker is to detect docbase
inconsistencies as early as possible so that they may be easily fixed.
Each check consists of a SQL Query that is run against various
tables in the docbase to validate objects and referential integrity.
.
.
.
Beginning Consistency Checks.....

Docbase Name:  testrepo
Server Version: 6.5.0.117 SP1 Win32.Oracle
Database:    Oracle

######################################################################
##                                 ##
##                                 ##
## CONSISTENCY_CHECK: Users & Groups
.
.
.
Checking for ACLs with non-existent users
Checking for ACLs with missing dm_acl_r table entries
Checking for sysobjects with acl_domain set to non-existent user
 WARNING CC-0009: Sysobject with r_object_id '0b03687780129691' has acl_domain
entry of 'iskrt' which is not a valid user
Rows Returned: 1

Checking for sysobjects that belong to non-existent users
 WARNING CC-0010: Sysobject with r_object_id '090368778001b298' belongs to owne
r 'odb ' which is not a valid user
 WARNING CC-0010: Sysobject with r_object_id '090368778001b29c' belongs to owne
r 'odb ' which is not a valid user
 WARNING CC-0010: Sysobject with r_object_id '090368778001b2a9' belongs to owne
r 'odb ' which is not a valid user
Rows Returned: 3

V závěru výpisu můžeme vidět několik záznamů typu WARNING. U nich vidíme kód sestávající se z CC-<číslo> – v tabulce na konci článku můžeme vidět popis jednotlivých kódů.

Může se stát (na Windows), že nebude nalezen soubor consistency_checker.ebs. Aby k tomu nedošlo zadáme příkaz takto:

dmbasic -fC:Documentumproduct<cislo.verze>installadminconsistency_checker.ebs ...

Potom skript proběhne bez problémů.

V následující tabulce je přehled některých nekonzistencí, které jsou označeny číselnými kódy a odkazem na řešení dané nekonzistence.

Číslo Popis DQL dotaz Odkaz na řešení
CC-0001 Checking for users with non-existent group
CC-0002 A group contains a non-existing user in users_names attribute select a.users_names as p1, a.r_object_id as p2 from dm_group_r a where a.users_names is not NULL and a.users_names <> ‘ ‘and not exists (select b.user_name from dm_user_s b where b.user_name = a.users_names and r_is_group = 0) https://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg83317
CC-0007 Check ACLs with non-existent users http://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg29545
CC-0010 Check Objects for invalid users select a.r_object_id as p1, a.owner_name as p2 from dm_sysobject_s a where a.i_is_deleted = False and not exists (select b.user_name from dm_user_s b where b.user_name = a.owner_name) https://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg82963
CC-0011 Check objects for non-existent users https://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg20466
CC-0023 Root version does not exist any more select a.r_object_id as p1, a.i_chronicle_id as p2 from dm_sysobject_s a where  a.i_chronicle_id <> ‘0000000000000000’ and not exists (select * from  dm_sysobject_s b where b.r_object_id = a.i_chronicle_id) http://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg29545
CC-0024 Sysobject references non-existent i_antecedent_id select a.r_object_id as p1, a.i_antecedent_id as p2 from dm_sysobject_s a where  a.i_antecedent_id <> ‘0000000000000000’ and not exists (select * from  dm_sysobject_s b where b.r_object_id = a.i_antecedent_id) http://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg29545
CC-0037
CC-0038
Entry for only dm_document exists but remaining all entries in tables dm_sysobject and related tables like dmr_content https://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg102630
CC-0045 dmi_package is pointing to a non-existent workflow select a.r_object_id as p1, a.r_workflow_id as p2 from dmi_package_s a where not  exists (select b.r_object_id from dm_workflow_s b where b.r_object_id =  a.r_workflow_id) http://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg29545
CC-0046 Workflow object references non-existent sysobject http://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg29545
CC-0059 Sysobject referencing non-existent policy objects http://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg29545
CC-0060 Check for any policy objects that reference non-existent types in included_type. select a.r_object_id, a.included_type from dm_policy_r a where a.included_type <> ” and not exists (select b.name from dm_type_s b where b.name = a.included_type) https://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg27295
CC-0074 The type is pointing to a non-existing index in dmi_index. select a.name,a.s_index_attr from dm_type_s a where not exists(select  b.r_object_id from dmi_index_s b where b.r_object_id=a.s_index_attr) http://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg29545
CC-0079 ACL instance refers non-existence ACL Template https://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg82881
CC-0080 ACL instance refers non-existence Alias Set https://solutions.emc.com/emcsolutionview.asp?id=esg82881
Michal Šika