IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Proměnné prostředí ve Windows

Při nastavování programů ve Windows se můžeme setkat s tzv. Proměnnými protředí (Environment Variables).
V tomto článku si je popíšeme.

Proměnných prostředí existuje několik druhů. Jsou to Uživatelské proměnné, které si mohou nastavit jednotliví uživatelé počítače. A dále to jsou Systémové proměnné, které jsou společné pro všechny uživatele počítače.

Uživatelské proměnné

Defaultně jsou to tyto proměnné:

Proměnná Hodnota
TEMP C:Documents and Settings<uzivatel>Local SettingsTemp
TMP C:Documents and Settings<uzivatel>Local SettingsTemp

Systémové proměnné ve Windows XP

Jsou to tyto proměnné:

Proměnná Typická hodnota
%ALLUSERSPROFILE% C:Documents and SettingsAll Users
%APPDATA% C:Documents and Settings<uzivatel>Application Data
%COMPUTERNAME%
%COMSPEC% C>WindowsSystem32cmd.exe
%HOMEDRIVE% C:
%HOMEPATH% Documents and Settings<uzivatel>
%PATH% C:WindowsSystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem
%PATHEXT% .COM; .EXE; .BAT; .CMD; .VBS; .VBE; .JS; .WSF; .WSH
%PROGRAMFILES% Adresář s programy. Obvykle C:Program Files
%SYSTEMDRIVE% Disková jednotka obsahující Windows adresář. Obvykle C:
%SYSTEMROOT% Kořenová složka Windows. Obvykle C:Windows
%TEMP% a %TMP% C:WindowsTemp
%USERNAME% <uzivatel>
%USERPROFILE% C:Documents and Settings<uzivatel>
%WINDIR% C:Windows

Systémové proměnné ve Windows Vista a 7

Jsou to tyto proměnné:

Proměnná Typická hodnota
%ALLUSERSPROFILE% C:ProgramData
%APPDATA% C:Users<uzivatel>AppDataRoaming
%CommonProgramFiles% C:Program FilesCommon Files
%COMPUTERNAME%
%COMSPEC% C>WindowsSystem32cmd.exe
%HOMEDRIVE% C:
%HOMEPATH% Users<uzivatel>
%LOCALAPPDATA% C:Users<uzivatel>AppDataLocal
%PATH% C:WindowsSystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem
%PATHEXT% .COM; .EXE; .BAT; .CMD; .VBS; .VBE; .JS; .WSF; .WSH; .MSC
%ProgramData% C:ProgramData
%PROGRAMFILES% Adresář s programy. Obvykle C:Program Files
%ProgramFiles(x86)% V 64bit systémech obsahuje 32bit programy. Obvykle C:Program Files (x86)
%Public% C:UsersPublic
%SYSTEMDRIVE% Disková jednotka obsahující Windows adresář. Obvykle C:
%SYSTEMROOT% Kořenová složka Windows. Obvykle C:Windows
%TEMP% a %TMP% C:WindowsTemp
%USERNAME% <uzivatel>
%USERPROFILE% C:Users<uzivatel>
%WINDIR% C:Windows

Nejsou to samozřejmě všechny. Ještě může přibýt proměnná %JAVA_HOME% nebo další proměnné pro některé programy.
Jedna z nejdůležitějších proměnných je %PATH%. Sem se ukládají cesty k jednotlivým spustitelným programům, jejichž název poté stačí vložit do políčka Run… pro snadnější spuštění.
Např. Vložíme cestu C:softwarePSPad. Poté stačí v příkazové řádce či do políčka Spustit… (Run…) zapsat pspad.exe a stisknout Enter. Poté se PSPad spustí. A podobně.

Jak se k Systémovým proměnným dostaneme?

Stačí kliknout pravým myšítkem na Tento počítač a zde vybereme Vlastnosti (Properties). Přepneme do záložky Upřesnit (Advanced) a dole je tlačítko Proměnné prostředí (Environment Variables) viz obrázek.

Po kliknutí na Proměnné prostředí se nám zobrazí toto:

V horní části jsou Uživatelské proměnné pro aktuálního uživatele, ve spodní jsou Systémové proměnné.

Výpis proměnných

Výpis všech proměnných můžeme provést v příkazové řadce zadáním příkazu

set > C:env_list.txt

Tento příkaz vypíše všechny proměnné do souboru env_list.txt na disku C:.

Klíče v registrech promněnných

Uživatelské jsou v klíči HKCUEnvironment
Systémové zase v klíči HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerEnvironment

Jako vždy na závěr malé varování. Zásahem do proměnných prostředí si méně zkušení uživatelé mohou poškodit systém.

Michal Šika