IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Použití Hamachi v Linuxu

Navazuji na svůj předchozí článek o Hamachi, kde jsem zmínil i možnost jej používat z Linuxu. Jelikož ještě není oficiální ‘stable’ verze pro Linux, tak se na instalaci podíváme v tomto článku.

První, co musíme udělat, je stáhnout si instalační balíček pro Linuxovou verzi. Stahovat je možné odtud .
Jsou zde k dispozici 32 a 64bitové instalační balíčky. Jsou to jak .RPM pro distribuce založené na RedHat Linuxu, tak i .DEB pro distribuce založené na Debianu.
Nicméně po pokusu instalovat .DEB balíček na Ubuntu se mi instalátor nespustil a instalace skončila s chybou.
Nicméně je zde ještě .TGZ archiv, který funguje spolehlivě. Stáhneme jej, rozbalíme a poté stačí v terminálu spustit následující příkaz:

$ sudo ./install.sh

Hamachi se nainstaluje do adresáře /opt/logmein-hamachi.
Pěkný video návod, který jsem objevil

Na rozdíl od Windows verze není Hamachi pro linux grafické, ale ovládá se přes terminál. Nápovědu si vyvoláme příkazem

$ hamachi -help
LogMeIn Hamachi, a zero-config virtual private networking utility, ver 2.0.1.13

 usage: hamachi [command]

 command  specifies an action. Can be one of the following -

       # set-nick <nickname>
        login
        logon
        logout
        logoff
       # list
        peer <client id>
        network <network id>
       # create <network id [<password>]
        set-pass <network id> [<password>]
        set-access <network id> [lock|unlock] [manual|auto]
        delete <network id>
        evict <network id> <client id>
       # approve <network id> <client id>
        reject <network id> <client id>
       # join <network id> [<password>]
        do-join <network id> [<password>]
        leave <network id>
       # go-online <network id>
        go-offline <network id>
       # attach <LogMeIn account>
        attach-net <LogMeIn account>
        cancel
       # gw-config <network id>
          [dhcp|static [net <start ip> <end ip> <netmask> <default gateway>]
                 [domain <dns domain>]
                 [dns <dns ip 1> [<dns ip 2>]]]
          [del <remote subnet CIDR> ...]
          [add <remote subnet CIDR> ...]
       # check-update

 If no command is specified, hamachi displays its status including version,
 pid, client id, online status, nickname and the LogMeIn account

Hamachi nicméně musíme spustit pod právy admina. Takže pokud se chceme připojit do již existující sítě VPN zadáme toto

$ sudo hamachi join <moje.vpn> <heslo>

Pokud chceme vytvořit novou VPN, zdáme tento příkaz

$ sudo hamachi create <nazev vpn> <heslo>

I přes to, že Hamachi je ovládáno přes terminál, je ovládání velmi intuitivní a snadné. Kdo je ale příznivcem grafického prostředí, je možné GUI pro Hamachi stáhnout třeba na stránkách hamachi-gui.

Přeju příjemné používání tohoto skvělého programu…

Michal Šika