IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Odinstalace Documentum Content serveru

Máme-li nainstalovaný Documentum Content server, není úplně triviální jej odstranit. Nepomůže žádné jednoduché smazání, ale musíme postupovat opačným způsobem než při jeho instalaci.

Když jsme Content server instalovali, kroky byly následující:

 1. instalace binárek
 2. konfigurace Docbrokeru
 3. konfigurace repository
 4. konfigurace dalších komponent

Samozřejmě před tím jsme museli mít připravenu databázi a vytvořené databázové schéma. A postup odinstalace je přesně opačný.

 

Odinstalace dalších komponent (pokud byly nakonfigurovány):

 1. odinstalace index agentů (Documentum full-text indexing)
 2. odinstalace index serveru
 3. smazání adresářů index serveru

Stejně postupujeme i třeba u SCS (Site Caching Services) a jiných komponent systému Documentum.

 

Smazání repository:

 1. přihlásíme se k hostitelskému serveru, jako vlastník instalace Content serveru
 2. spustíme Content Server configuration program:
  1. na Windows spustíme Start → Programy → Documentum → Server Manager – vybereme repository a klikneme na tlačítko Delete
  2. na Linuxu/Unixu spustíme $DM_HOME/install/dm_launch_server_config_program.sh
 3. po spuštění konfiguračního programu klikneme na Next
 4. na Windows zadáme heslo vlastníka instalace a klikneme na Next
 5. na obrazovce s výběrem druhu instalace, označíme Custom Installation, a klikneme na Next
 6. vybereme volbu Create New, Upgrade, or Delete Repositories a klikneme na Next
 7. zvolíme Delete an Existing Repository, následně vybereme repository, kterou chceme smazat a klikneme na Next
 8. zobrazí se dotaz, zda chceme smazat všechny komponenty. Klikneme na OK.
  Instalátor zastaví Content server a sdělí umístění skriptu pro smazání databáze. Je to $DOCUMENTUM/server_uninstall/delete_db/název_repository
 9. klikneme na OK
 10. vybereme, zda chceme konfigurovat jinou repository nebo ukončit program a klikneme na Next
 11. klikneme na Finish
 12. v databázi (Oracle, MS SQL) provedeme drop db schématu, který repository používala.

 

Smazání Docbrokeru (Connection Brokeru):

 1. přihlásíme se k hostitelskému serveru, jako vlastník instalace Content serveru
 2. spustíme Content Server configuration program:
  1. na Windows spustíme Start → Programy → Documentum → Server Manager – vybereme repository a klikneme na tlačítko Delete
  2. na Linuxu/Unixu spustíme $DM_HOME/install/dm_launch_server_config_program.sh
 3. po spuštění konfiguračního programu klikneme na Next
 4. na Windows zadáme heslo vlastníka instalace a klikneme na Next
 5. na obrazovce s výběrem druhu instalace, označíme Custom Installation, a klikneme na Next
 6. zvolíme Create New, Upgrade, or Delete Connection Brokers a klikneme na Next
 7. zvolíme Delete an Existing Connection Broker, následně vybereme Docbroker, který chceme smazat a klikneme na Next
 8. po dotazu na smazání součástí (komponent) klikneme na OK
 9. vybereme, zda chceme konfigurovat jiný Docbroker (Connection Broker) nebo ukončit program a klikneme na Next
 10. klikneme na Finish

 

Finální odinstalování Content serveru (smazání binárek) na Windows:

 1. klikneme na Start → Settings → Control Panel-> Add/Remove Programs (na Windows 7 je to Start → Control Panel → Programs)
 2. vybereme Documentum Content server a klikneme na Remove
 3. vybereme Documentum Task Chaining Framework a klikneme na Remove
 4. vybereme Documentum Application Server a klikneme na Remove
 5. vybereme Documentum Service Wrapper a klikneme na Remove
 6. vybereme DFC Runtime environment a klikneme na Remove (pokud již nemáme na serveru žádnou jinou součást Documentum).

 

Finální odebrání Content serveru (smazání binárek) na Linuxu/Unixu:

 1. vybereme adresář $DM_HOME a smažeme jej včetně jeho obsahu
 2. vybereme adresář $DOCUMENTUM a smažeme jej včetně jeho obsahu
 3. vybereme adresář $DOCUMENTUM_SHARED a smažeme jej včetně jeho obsahu

 

Po dokončení těchto kroků budeme mít Documentum Content server smazaný ze serveru. V případě Windows je ještě vhodné provést restart serveru, aby odinstalace byla kompletní a promazaly se záznamy v registrech.

Následně můžeme server použít buď pro jakýkoliv jiný program či pro jinou verzi EMC Documentum.

Michal Šika