IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Nastavení paměti na aplikačním serveru Tomcat

Výchozí nastavení paměti po nainstalování aplikačního serveru Tomcat nemusí být pro některé aplikace dostatečné. Proto si dnes ukážeme, jak nastavit inicializační velikost paměti Tomcatu na Windows.

Tomcat pro svůj běch využívá Javu, která je náchylná na množství paměti pro svůj běh a pro běh deployovaných aplikací. Pokud Tomcat instalujeme pomocí instalátoru tak, že se objeví jako služba mezi ostatními službami ve Windows.

Spustíme si vlastnosti Tomcat serveru (v nabídce Start) a zobrazí se nám okno s vlastnostmi aplikačního serveru.

Zde přepneme do záložky Java

kde je nastavení paměti a ostatních parametrů pro běh java serveru uvnitř Tomcatu.

V položce Java Options doplníme následující parametr:

-XX:MaxPermSize=512m

A v položce Maximum memory pool nastavíme hodotu 512MB. Ještě je možné nastavit položku Initial memory pool na 256MB, ale není to nezbytně nutné.

Nastavením těchto hodnot zvýšíme alokovanou paměť pro Tomcat server. Hodnota 512MB je dostatečná pro většinu deployovaných aplikací.

Pokud aplikace po nějaké době padá na vyčerpání paměťových zdrojů, je možné hodnoty zvýšit na 1024m nebo i více. Závisí na velikosti paměti serveru, kde Tomcat běží.

Michal Šika