IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Klávesové zkratky v Total Commanderu

Total Commander (dříve Windows Commander) je kvalitní souborový manažer určený pro Windows. Dnes si popíšeme klávesové zkratky, které program umí…

Total Commander v současnosti funguje ve verzi 7.50a. Umí toho již docela dost (navíc je rozšiřitelný pomocí pluginů) a vyplatí se do něj určitě investovat drobný peníz (38USD) za licenci…

Zde je tabulka v Total Commanderu definovaných klávesových zkratek.

Klávesová zkratka Popis akce
F1 Zobrazení nápovědy
F2 Znovunačtení zdrojového (aktivního) panelu
F3 Zobrazení souboru
F4 Úprava (editace) souborů
F5 Kopírování
F6 Přejmenování/přesunutí souboru
F7 Vytvoření složky
F8nebo Delete Odstranění souboru (s klávesou Shift bez přesunutí do koše)
F9 Aktivace menu nad aktivním panelem
F10 Aktivace/deaktivace levého menu
Alt+F1 Změna disku (levý panel)
Alt+F2 Změna disku (pravý panel)
Alt+F3 Zobrazení souboru pomocí alternativního prohlížeče
Alt+Shift+F3 Spuštění Listeru a načtení souboru do vnitřního prohlížeče
Alt+F4 Ukončení programu TC
Alt+F5 Komprimace vybraných souborů
Alt+Shift+F5 Přesunutí do archivu
Alt+F6 Extrahování vybraných souborů (nebo Alt+F9)
Alt+F7 Vyhledávání
Alt+F8 Historie příkazového řádku
Alt+F9 Extrahování vybraných souborů
Alt+Shift+F9 Testování archivů
Alt+F10 Otevře dialogové okno se stromem složek
Shift+F1 Nabídka “Vlastních sloupců”
Shift+F2 Porovnání složek
Shift+F3 Zobrazení obsahu souboru pod kurzorem
Shift+F4 Vytvoření nového textového souboru a jeho otevření v editoru
Shift+F5 Kopírování souborů (s možností přejmenování) ve stejné složce
Shift+Ctrl+F5 Vytvoření zástupce souboru
Shift+F6 Přejmenování souboru (přejmenování v řádku)
Shift+F10 Zobrazení místní nabídky
Shift+Esc Minimalizace TC do Windows SysTray
Alt+levá šipka Otevření předchozí složky
Alt+pravá šipka Otevření následující složky
Alt+šipka dolů Otevření historie navštívených složek
Num + Výběr souborů (rozšíření výběru)
Num - Zrušení výběru
Num * Obrácení výběru
Num / Obnovení výběru
Shift+Num + Jako Num +, vybere ale i složky
Shift+Num - Jako Num -, včetně složek
Shift+Num * Jako Num *, včetně složek
Ctrl+Num + Vybrat vše (jako Ctrl+A)
Ctrl+Num - Zrušit vše
Alt+Num + Výběr souborů se stejnou příponou
Alt+Num - Zrušení výběru souborů se stejnou příponou
Ctrl+PgUpnebo Backspace Návrat do předchozí nadřazené složky
Ctrl+< Návrat do kořenové složky (CE klávesnice)
Ctrl+ Návrat do kořenové složky (US klávesnice)
Ctrl+PgDn Otevření složky/archivu
Ctrl+levá šipka Otevření složky/archivu a zobrazení v panelu
Ctrl+pravá šipka Otevření složky/archivu a zobrazení v panelu
Ctrl+F1 Zobrazení “Seznam” (pouze názvy souborů)
Ctrl+Shift+F1 Zobrazení “Miniatury” (náhledy obrázků)
Ctrl+F2 Zobrazení “Podrobnosti” (detaily souborů)
Ctrl+Shift+F2 Zobrazení “Komentáře” (nový komentář se vloží pomocí Ctrl+Z)
Ctrl+F3 Seřazení souborů/složek podle názvu
Ctrl+F4 Seřazení souborů podle přípony
Ctrl+F5 Seřazení souborů/složek podle data
Ctrl+F6 Seřazení souborů/složek podle velikosti
Ctrl+F7 Bez řazení (jako při příkazu dir)
Ctrl+F8 Zobrazení stromu složek
Ctrl+Shift+F8 Samostatný strom – přepínání mezi panely
Ctrl+F9 Tisk souboru pomocí přiřazeného programu
Ctrl+F10 Zobrazení všech souborů
Ctrl+F11 Zobrazení pouze programů
Ctrl+F12 Zobrazení uživatelem definovaných souborů
TAB Přepínání mezi panely
Shift+TAB Přepínání mezi panelem a samostatným stromem (je-li aktivní)
písmeno Přesměrování do příkazového řádku
Insert Výběr (označení) souboru/složky
mezerník Výběr souboru/složky (jako Insert)
Enter Otevření složky, spuštění programu, spuštění přiřazeného programu, vykonání příkazu v příkazové řádce
Shift+Enter Spuštění příkazového řádku/programu pod kurzorem pomocí command /c (nezavře okno po dokončení příkazu)
Alt+Shift+Enter Zjištění velikostí obsahu všech složek zobrazených v panelu
Alt+Enter Zobrazení “Vlastností” složky/souboru
Ctrl+A Výběr (označení) všech souborů
Ctrl+B Větvení složek
Ctrl+C Kopírování souborů do Clipboardu
Ctrl+D Otevření “Oblíbených položek”
Ctrl+F Připojení k FTP
Ctrl+Shift+F Odpojení od FTP
Ctrl+I Přechod do cílové složky
Ctrl+L Výpočet (velikosti) obsazeného prostoru
Ctrl+M Hromadné přejmenování
Ctrl+Shift+M Změna režimu přenosu u FTP
Ctrl+N Nové FTP připojení
Ctrl+P Zkopírování aktuální cesty do příkazového řádku
Ctrl+Q Náhled souboru v neaktivním panelu
Ctrl+R Znovunačtení zdrojové složky
Ctrl+T Otevření nové záložky a její aktivace
Ctrl+Shift+T Otevření nové záložky bez její aktivace
Ctrl+U Prohození panelů se složkami
Ctrl+Shift+U Prohození panelů se složkami včetně záložek
Ctrl+V Vložení z Clipboardu
Ctrl+W Zavření aktivní záložky
Ctrl+Shift+W Zavření všech záložek
Ctrl+X Vyjmutí souborů do Clipboardu
Ctrl+Z Úprava komentáře
Ctrl+šipka nahoru Otevření složky pod kurzorem v nové záložce
Ctrl+Shift+šipka nahoru Otevření složky pod kurzorem ve druhém panelu (nová záložka)
Ctrl+TAB Přepnutí na další záložku
Ctrl+Shift+TAB Přepnutí na předchozí záložku
Ctrl+Alt+písmeno Rychlé hledání názvu souboru dle počátečního písmene

V podstatě všechny potřebné klávesové zkratky jsou definované. Ale pokud byste narazili na něco, co by vám ještě chybělo, máte možnost si dodefinovat vlastní.

Michal Šika