IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Kill procesů z příkazové řádky Windows

Kill procesů z příkazové řádky Windows se může hodit, vytváříme-li skripty pro automatizaci restartů aplikace.

Pomocí skriptů můžeme korektně zastavit služby dané aplikace, ale občas se může v systému Windows vyskytnout problém, že některé procesy zůstanou tzv. “viset”. Tedy, že služba aplikace se ve správci služeb zastaví, ale v seznamu procesů se odpovídající procesy neukončí.

Pro řešení tohoto problému můžeme využít příkaz kill, pokud systém ovládáme ručně. V případě automatizace procesů použijeme do skriptu příkaz taskkill.

A to např. použitím názvu programu:

taskkill /IM pspad.exe

Provede kill programu PSPad.

Nebo s pomocí PID:

taskkill /PID 3212

Pokud známe PID procesu, který chceme zastavit, můžeme jej použít.

Také můžeme využít filtr:

taskkill /F /FI "USERNAME eq michell"

Nalezne a zastaví všechny procesy uživatele “michell”.

Zde je seznam možných filtrů, které můžeme použít:

Filter Name     Valid Operators             Valid Value(s)
-----------     ---------------             --------------
STATUS          eq, ne                      RUNNING | NOT RESPONDING
IMAGENAME       eq, ne                      jméno obrazu (image name)
PID             eq, ne, gt, lt, ge, le      PID
SESSION         eq, ne, gt, lt, ge, le      číslo sezení (session)
CPUTIME         eq, ne, gt, lt, ge, le      CPU čas ve formátu hh:mm:ss
MEMUSAGE        eq, ne, gt, lt, ge, le      využití paměti v kB
USERNAME        eq, ne                      uživatelské jméno
MODULES         eq, ne                      název DLL
SERVICES        eq, ne                      název služby
WINDOWTITLE     eq, ne                      název okna programu

Pro více informací je možné nahlédnout do nápovědy spuštěním příkazu

taskkill /?

Kill procesů pomocí příkazu taskkill funguje jak ve Windows XP, tak i novějších. Pouze se může měnit rozsah filtrů nebo použití operátorů jednotlivých parametrů.
Nicméně taskkill lze využít pro automatizaci opakujících se aktivit (jako jsou restarty serverů či služeb) naprosto pohodlně.

Michal Šika