IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Jak zjistit verzi BIOSu ve Windows

V systému Windows můžeme zjistit verzi BIOSu počítače, aniž bychom museli počítač restartovat a přistupovat přímo do BIOSu. Možností pro zjištění verze BIOSu máme několik.

Použití nástroje “Systémové informace”

Stiskneme klávesy Win + R a spustíme spouštěcí dialog


v něm zadáme příkaz msinfo32 a stiskneme Enter.

Spustí se aplikace “Systémové informace”, kde najdeme spoustu zajímavých informací, mj. i informace o verzi BIOSu.

Použití příkazu “systeminfo”

Příkaz systeminfo je ekvivalent pro příkazovou řádku od předchozího grafického programu.

Pro zobrazení verze BIOSu použijeme následující příkaz

C:\>systeminfo | findstr /C:BIOS

Dostaneme přibližně následující výstup

Použití příkazu “wmic”

Příkaz wmic nám vytvoří tabulku s požadovanými parametry. Pro zobrazení výrobce a verze BIOSu zadáme následující příkaz

C:\>wmic bios get manufacturer, smbiosbiosversion

Dostaneme přibližně toto

Vyhledání v registrech

Pro vyhledání v registrech můžeme použít buď grafický regedit program nebo použít příkazovou řádku. V obou případech musíme zobrazit obsah klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS, kde vyhledáváme podklíče BIOSVendor a BIOSVersion.

V případě použití příkazové řádky zadáme následující příkaz

C:\>reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS

a dostaneme toto

Abychom neobdrželi takovou změť (tedy výpis celého obsahu klíče), pomocí findstr si vylistujeme pouze potřebné údaje

C:\>reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS | findstr "BIOSVendor BIOSVersion"

V případě použití grafického regedit dostaneme tento výsledek

 

Jak můžeme vidět, ve Windows je možnost zjištění verze BIOSu docela snadná. Navíc lze všechny uvedené příkazy spouštět pod běžným uživatelem a není nutné používat účet správce.

Michal Šika