IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Jak ve Windows zjistit nainstalované fonty

Fonty, které máme nainstalované ve Windows zjistíme následujícím postupem.


1. Spustíme si PowerShell – stiskneme Ctrl + R a zapíšeme příkaz powershell. Poté stiskneme Enter:

2. Napíšeme následující příkaz a stiskneme Enter:

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Drawing")

Jako výstup dostaneme něco takového:

GAC Version Location
--- ------- --------
True v2.0.50727 C:windowsassemblyGAC_MSILSystem.Drawing2.0.0.0__b...

3. Nyní napíšeme následující příkaz a stiskneme Enter:

(New-Object System.Drawing.Text.InstalledFontCollection).Families

Jako výstup obdržíme dlouhý seznam nainstalovaných fontů:

Name
----
Agency FB
Aharoni
Algerian
Andalus
Angsana New
AngsanaUPC
Aparajita
Arabic Typesetting
Arial
Arial Black
Arial Narrow
Arial Rounded MT Bold
Arial Unicode MS
Baskerville Old Face
Batang
BatangChe
Bauhaus 93
Bell MT
Berlin Sans FB
...
Michal Šika