IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Jak v Pythonu získat aktuální datum a čas

V článku si ukážeme, jak při programování Pythonu získat akutální datum a čas pro použití v programech či skriptech.

A začneme rovnou. Jako vše v Pythonu, tak ani tato záležitost není složitá.
Zde je příklad pro získání aktuálního data a času pomocí modulu datetime:

import datetime

dnes = datetime.datetime.now()

print
print "Aktualni datum a cas za pouziti metody str z objektu datetime:"
print str(dnes)
print
print "Aktualni datum a cas, priklad pouziti atributu:"
print "Aktualni rok: %d" % dnes.year
print "Aktualni mesic: %d" % dnes.month
print "Aktualni den: %d" % dnes.day
print "Aktualni hodina: %d" % dnes.hour
print "Aktualni minuta: %d" % dnes.minute
print "Aktualni vterina: %d" % dnes.second
print "Aktualni mikrosekunda: %d" % dnes.microsecond
print
print "Aktualni datum a cas za pouziti strftime:"
print dnes.strftime("%Y-%m-%d %H:%M")

Výsledek je takovýto:

Jak můžeme vidět, použití je velmi jednoduché a lze s ním ještě dále pracovat. Vše je na našem vyzkoušení.

Na závěr ještě přidám tabulku z dokumentace modulu time, kde můžeme nalézt všechny možnosti použití strftime:

Directive Meaning
%a Locale’s abbreviated weekday name.
%A Locale’s full weekday name.
%b Locale’s abbreviated month name.
%B Locale’s full month name.
%c Locale’s appropriate date and time representation.
%d Day of the month as a decimal number [01,31].
%H Hour (24-hour clock) as a decimal number [00,23].
%I Hour (12-hour clock) as a decimal number [01,12].
%j Day of the year as a decimal number [001,366].
%m Month as a decimal number [01,12].
%M Minute as a decimal number [00,59].
%p Locale’s equivalent of either AM or PM.
%S Second as a decimal number [00,61].
%U Week number of the year (Sunday as the first day of the week) as a decimal number [00,53]. All days in a new year preceding the first Sunday are considered to be in week 0.
%w Weekday as a decimal number [0(Sunday),6].
%W Week number of the year (Monday as the first day of the week) as a decimal number [00,53]. All days in a new year preceding the first Monday are considered to be in week 0.
%x Locale’s appropriate date representation.
%X Locale’s appropriate time representation.
%y Year without century as a decimal number [00,99].
%Y Year with century as a decimal number.
%Z Time zone name (no characters if no time zone exists).
%% A literal ‘%’ character.
Michal Šika