IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Jak udělat ping na docbroker

Documentum docbroker (nebo také connection broker) je proces, který zprostředkovává komunikaci mezi Documentum Content serverem a Aplikačním serverem.

Docbroker obvykle poslouchá na portu 1489, k tomu ještě přibírá následující port, který má pro Content server.
Takže když chceme provozovat více docbrokerů, tak každý další musí mít svůj port nastaveno ob jedno číslo více než předchozí – tedy první bude mít port 1489, druhý 1491, další 1493 atd.
Kdo zná EMC Documentum ten ví, že Content server nejde bez docbrokeru spustit. A jakmile docbroker spadne, je celá aplikace nepoužitelná.

Dnes si ukážeme, jak udělat ping na docbroker, jak zjistit, jestli je content server naživu (pokud jich máme nakonfigurováno vícero) atp. K tomuto potřebujeme nástroj dmqdocbroker.

dmqdocbroker se nachází v DM_HOME/bin a jeho použití je následující:

C:Documentumproduct6.5bin>dmqdocbroker -h
usage: dmqdocbroker [-h[elp]]
usage: dmqdocbroker [-t[arget_host] ] -i[nteractive] -p[ort]
usage: dmqdocbroker [-t[arget_host] ] [-a[cs_map]] [-s[ilent]] -c[ommand] -p[ort]

 where :
  ping
  getdocbasemap
  getservermap
  getnextdocbaseid
  checkfordocbaseid
  isaserveropen 

dmqdocbroker help:

 flags:
 -a[cs_map]
  Specifies to look for a Servermap (or Docbasemap) of ACS servers rather than Content Servers

 -s[ilent]
  Specifies non-verbose output; suitable for programattic use.

 -t[target_host]
  Specifies the host for the docbroker. Defaults to the current host when not set.

 -i[nteractive]
  Invokes the menu driven interactive interface.

 -c[ommand] ping
  Attempts to connect to the Docbroker.

 -c[ommand] getdocbasemap
  Fetches a map of all Docbases registered with the DocBroker

 -c[ommand] getservermap
  Fetches a map of all servers (either ACS or CS servers, depending on the -a flag) for the specified Docbase from the DocBroker

Jak je vidět, tool se spouští z příkazové řádky na Content serveru.
Při zadání příkazu

dmqdocbroker -t 172.30.28.96 -p 1489 -c getservermap cstest1

se nám zobrazí následující výstup

Parametr 172.30.28.96 je IP adresa content serveru, parametr 1489 je číslo portu docbrokeru a parametr cstest1 je jméno docbáze.
Na obrázku je vidět, že v sekci DOCBROKER INFO je jako Docbroker port uvedena hodnota 1490. To je port, který má docbroker otevřený pro Content server. Jinak s okolím komunikuje přes port 1489, jak jsem psal na začátku článku…
Jak můžete vidět, nástroj dmqdocbroker je docela užitečný. Hlavně tedy v případech, že máte na serveru několik docbrokerů nebo content serverů nebo obojího.

Michal Šika