IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Jak se efektivně učit anglicky?

Jsem typickým produktem českého školství. Tedy studium cizích jazyků probíhalo biflováním slovíček bez jakékoliv praktické zkušenosti a fonetického poslechu a pokud možno jen 2x týdně.
Z toho vyplynul problém, že jsem měl pouze pasivní slovní zásobu, kdy jsem bez problémů přečetl anglický text, ale nebyl jsem schopen porozumět mluvenému slovu.

Pro mě je ideální využívat jazyk prakticky, abych se jej naučil. A pokud to není možné, tak se učit slovíčka a fráze tak, abych je zároveň četl a slyšel.
Nicméně mám problém poslouchat sám sebe, tedy svůj nahraný hlas. Navíc pokud se jedná o nové slovo, nemusím přesně znát a umět jeho správnou výslovnost. Proto je vhodnější vždy poslouchat rodilého mluvčího, který reprodukuje slovo či frázi foneticky správně.

Ideálně se mi osvědčily podcasty pro výuku angličtiny. Například na těchto adresách:
www.bbc.co.uk/czech/learningenglish
www.eslpod.com/website/index_new

Zde si stáhnu zvukové soubory a texty jednotlivých lekcí či tématických celků.
Před časem jsem to následně dělal tak, že jsem si texty vytiskl a v mp3 přehrávači si pouštěl zvukovou stopu. Nyní to již řeším pomocí čtečky iRiver Story EB02. Ta umí zobrazovat různé textové formáty, jako třeba PDF či DOC a zárověň přehrávat zvuk v MP3, OGG či WMA.

Mohu tak bez jakýchkoliv problémů využít čas při cestování do/z práce MHDčkem, kdy bych normálně strávil hodinu ráno a hodinu odpoledne bez jakéhokoliv užitku.

Toto řešení je ideální v tom, že nemusím tisknout texty zvlášť na papír a nosit je a mp3 přehrávač různě po kapsách. Namísto toho mám jediné zařízení, které mi zobrazí jak text, tak spustí doprovodný zvuk a neklade žádný odpor (netbook je v MHD nepraktický). Navíc vypadám cool…

Michal Šika