IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Jak na chybu při instalaci Documentum SCS source

Během instalace Documentum SCS source 6.5 SP1 (nebo novějších verzí) se může objevit chyba, kterou je snadné odstranit…

Jedná se o chybu DM_OBJ_MGR_E_SAVE_FAIL. Viz následující výpis:

Failed to load webcache.ini values to SCS Objects: 
[DM_OBJ_MGR_E_SAVE_FAIL]error:  "save failed for object with handle 080000018001b565 of type dm_webc_config: table on which save failed was DM_WEBC_CONFIG_S; 
error from database system was ORA-00947: not enough values"; 
For more detailed information, see the error log: C:Documentumproduct6.5webcacheinstallsetupError.log
Řešení je následující

Tato chyba se může objevit na serveru s Windows, kde není nainstalovaná Oracle databáze, ale pouze Oracle client (jedno v jaké verzi).
Oracle client si totiž během instalace nevytvoří v lokálních proměnných proměnnou ORACLE_HOME a do proměnné PATH nepřidá cestu ke svému bin adresáři.

Řešením je tedy přidat proměnnou ORACLE_HOME a doplnit proměnnou PATH.
Poté by už instalace měla proběhnout v pořádku a celá.

Michal Šika