IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Instalace TweetDeck v Kubuntu

David Kloudapředběhl s článkem o programu TweetDeck, tak si alespoň ukážeme návod na instalaci programu v Linuxu. Konkrétně v distribuci Kubuntu.

TweetDeck je program pro snadné odesílání tzv.tweetů na Twitter.com. Pro jeho zprovoznění a instalaci potřebujeme nejprve nainstalovat Adobe AIR vrstvu.
Adobe AIR stáhneme například odtud, kde si můžeme vybrat instalátor pro Windows nebo Linux.  Bohužel existuje v současnosti pouze 32bitová verze.
Předpokládejme, že se Adobe AIR stáhlo do adresáře /home/<uzivatel>/Downloads. Postup bude následující

$ cd Downloads
$ chmod +x AdobeAIRInstaller.bin
$ sudo ./AdobeAIRInstaller.bin

Tento sled příkazů nám nainstaluje vrstvu Adobe AIR na náš počítač.

Následně si stáhneme samotný program TweetDeck. Stažený soubor má koncovku .air a opět neexistuje 64bitová verze.
Soubor se nám opět stáhne do /home/<uzivatel>/Downloads.

Pokud používáme 64bitový Linux je nutné provést následující kroky

$ sudo apt-get install lib32asound2 lib32gcc1 lib32stdc++6 lib32z1 libc6 libc6-i386 lib32nss-mdns lib32ncurses5
$ sudo getlibs -l libnss3.so.1d libnssutil3.so.1d libsmime3.so.1d libssl3.so.1d libnspr4.so.0d libplc4.so.0d libplds4.so.0d libgnome-keyring.so libgnome-keyring.so.0 libgnome-keyring.so.0.1.1
$ cd Downloads
$ chmod +x TweetDeck_x_xx.x.air
$ ./TweetDeck_x_xx.x.air

Nejprve si nainstalujeme potřebné 32 bitové knihovny a programy, které jsou nutné pro běh TweetDeck. Následně staženému souboru přidáme oprávnění pro spuštění (písmena x označují čísla verze u aktuálního TweetDeck).
A nakonec spustíme instalaci (spouštíme pod sebou ne pod rootem). Spustit instalaci můžeme buď uvedeným způsobem z příkazové řádky nebo poklikáním na soubor TweetDeck_x_xx.x.air v grafickém prostředí Linuxu.

Jako poslední spustíme tento příkaz:

$ sudo ldconfig

V případě Kubuntu se TweetDeck nainstaluje do nabídky Utilities (v KickOff menu je to Applications -> Utilities).
V adresářové struktuře jej najdeme spustitelný soubor v /opt/TweetDeck/bin.

Přeji radostné používání programu TweetDeck při komunikaci na Twitteru.

Michal Šika