IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Instalace MS LoopBack ve Windows XP

V tomto článku si popíšeme co to Microsoft Loopback adaptér je a jak jej nainstalujeme.

MS Loopback adaptér je testovací síťový nástroj. Používá se v prostředích virtuálních sítí, kde není k dispozici přístup ke skutečné síti (např. virtuální stroj ve VMware workstation nebo VirtualBoxu). Loopback adaptér je možné použít také v případě, že dochází ke konfliktům se skutečným síťovým adaptérem/ovladačem.
Na adaptér Loopback lze navázat síťové klienty, protokoly a další součásti konfigurace sítě. Později je možné doinstalovat ovladač síťového adaptéru nebo síťový adaptér a přitom budou zachovány informace o konfiguraci sítě.

Ruční istalace
– klikněte na nabídku Start a poté na nabídku Ovládací panely [Control Panel].
– klikněte na ikonu Přidat hardware [Add Hardware] a potom na tlačítko Další [Next].
– potom zaklikněte volbu Ano, hardware je již připojen [Yes, I have already connected the hardware] a potom na tlačítko Další.
– zobrazí se okno se seznamem hardware. Odrolujte na konec seznamu a zde vyberte položku Přidat nové hardwarové zařízení [Add a new hardware device] a potom klikněte na tlačítko Další.
– v dalším okně vyberte možnost Nainstalovat hardware, který vyberu ze seznamu [Install the hardware that I manually select from a list, potom klikněte na tlačítko Další.
– zobrazí se okno se seznamem druhů hardware. Zde vyberte položku Síťové adaptéry [Network Adapters] a potom klikněte na tlačítko Další.
– zobrazí se okno se dvěma poli. V poli Výrobce [Manufacturer] klikněte na Microsoft. V poli Síťový adaptér [Network Adapter] klikněte na položku Microsoft Loopback Adapter a poté na tlačítko Další.
– zobrazí se okno se souhrnem, co vše se bude instalovat. Zde klikněte na tlačítko Další a nakonec na tlačítko Dokončit [Finish].

Po úspěšné instalaci lze u tohoto adaptéru ručně nakonfigurovat možnosti stejně jako u reálného síťového adaptéru. Jestli jsou vlastnosti protokolu TCP/IP nakofigurovány pro použití protokoku DHCP, bude adaptér poutívat autonetovou adresu (169.254.x.x/16), protože není ve skutečnosti připojen k žádnému fyzickému médiu.

Pozn: Ve výchozím nastavení jsou vlastnosti protokulu TCP/IP nakonfigurovány pro použidí DHCP.

Bezobslužná istalace
Adaptér MS Loopback lze nainstalovat i bezobslužně. Pro tuto formu instalace lze použít následující ukázkový soubor unattend.txt jako vzor (kde doplníte svou doménu a své rozsahy IP adres).

unattend.txt

[NetAdapters] Adapter01=Params.Adapter01

[Params.Adapter01] InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter ConnectionName ="MS Loopback Adapter"

[NetProtocols] MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP ; parametry protokolu TCP/IP ; použít hodnoty parametrů specifické pro danou síť

[Params.MS_TCPIP]  AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01 DNS=yes  DNSSuffixSearchOrder=moje_společnost.cz EnableLMHosts=No ; parametry  protokolu TCP/IP specifické pro adaptér ; použít hodnoty parametrů  specifické pro danou síť

[params.TCPIP.Adapter01]  SpecificTo=Adapter01 DNSDomain=moje_společnost.cz  DNSServerSearchOrder=192.168.5.251 WINS=no DHCP=no  IPAddress=192.168.5.10 SubnetMask=255.255.255.0  DefaultGateway=192.168.5.254
Michal Šika