IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Inicializační soubor Connection brokeru

Aby Connection broker (alias docbroker) správně fungoval, musí mít správně vyplněný inicializační soubor. Dnes si ukážeme možné parametry tohoto souboru. A také si ukážeme řešení problému, kdy potřebujeme přistupovat na docbroker schovaný za NAT.

Inicializační soubor se jmenuje Docbroker.ini a nachází se v adresáři %DOCUMENTUM%dba (ve Windows) popřípadě v $DOCUMENTUMdba (v Unix/Linux systémech).
Pokud využijeme všechna možná nastavení, bude mít soubor následující parametry:

[SECURITY]
password = string_value
allow_hosts=host_name_list|deny_hosts=host_name_list

[DOCBROKER_CONFIGURATION]
host = host_name|IP_address_string
service = service_name
port = port_number

[TRANSLATION]
port=["]inside_firewall_port=outside_firewall_port
{,inside_firewall_port=outside_firewall_port}["]
host=["] inside_firewall_IP=outside_firewall_IP
{,inside_firewall_IP=outside_firewall_IP}["]

Poznámka: Klíč password v sekci [SECURITY] je rozpoznán a použitelný pouze na Unix/Linux systémech.

V následujících článcích si popíšeme podrobněji sekce [SECURITY] a [TRANSLATION].

Michal Šika