IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Firefox 4 – klávesové zkratky

Všechny (nebo téměř všechny) programy v počítači lze ovládat pouze pomocí klávesnice. K tomu slouží tzv. klávesové zkratky. V dnešním článku zveřejním přehled klávesových zkratek pro Firefox 4, které s oblibou používám a které mi umožňují minimálně používat myš.

Klávesové zkratky rozdělím do několika základních částí:

  • Navigace
  • Aktuální stránka
  • Vyhledávání
  • Panely (Tabs) a okna
  • Úprava
  • Historie
  • Záložky
  • Nástroje

V tomto článku se nejedná o kompletní výčet možných klávesových zkratek, ale pouze o mnou využívané zkratky. Celý seznam (a taky zdroj mé prvotní inspirace) je možné nalézt zde.

Navigace

příkaz klávesová zkratka poznámka
Zpět Backspace
Alt+Šipka doleva
zpět na předchozí navštívenou stránku
Vpřed Shift+Backspace
Alt+Šipka doprava
vpřed na následující stránku (pokud jsme použili předchozí)
Domů Alt+Home nastaví na aktuálním panelu domovskou stránku
Otevřít soubor Ctrl+O otevře soubor (resp. okno pro výběr souboru)
Obnovit F5
Ctrl+R
obnoví (znovu načte) aktuální stránku
Zastavit Esc zastaví načítání stránky

Aktuální stránka

příkaz klávesová zkratka poznámka
Přejít na stránce dolů End přesun na konec stránky
Přejít na stránce nahoru Home přesun na začátek stránky
Zdrojový kód stránky Ctrl+U zobrazí zdrojový kód stránky
Tisk Ctrl+P otevře nabídku pro tisk stránky
Uložit stránku Ctrl+S uloží aktuální stránku na disk
Zvětšit Ctrl++ zvětší stránku a písmo na ní
Zmenšit Ctrl+- zmenší stránku a písmo na ní
Normální Ctrl+0 nastaví normální velikost stránky

Vyhledávání

příkaz klávesová zkratka poznámka
Najít Ctrl+F vyhledávání slov na aktuální stránce
Najít další F3 další výskyt hledaného slova
Najít předchozí Shift+F3 předchozí výskyt hledaného slova
Hledání na webu Ctrl+K vloží kurzor do pole vyhledávání v navigačním řádku

Panely (Tabs) a okna

příkaz klávesová zkratka poznámka
Nový panel Ctrl+T otevře nový panel (tab) v prohlížeči
Nové okno Ctrl+N otevře nové okno prohlížeče
Zavřít panel Ctrl+W
Ctrl+F4
zavře aktivní panel (tab) v prohlížeči
Zavřít okno Alt+F4 zavře aktivní okno prohlížeče
Další panel Ctrl+Tab přepne na další panel v pořadí
Předchozí panel Ctrl+Shift+Tab přepne na předchozí panel
Skupiny panelů Ctrl+Shift+E otevře seskupení panelů k dalšímu výběru
Obnovit zavřený panel Ctrl+Shift+T obnoví poslední zavřený panel
Obnovit zavřené okno Ctrl+Shift+N obnoví poslední zavřené okno

Úprava

příkaz klávesová zkratka poznámka
Kopírovat Ctrl+C vloží výběr do schránky (clipboardu)
Vyjmout Ctrl+X vyjme vybranou část textu (u editovatelných částí stránky)
Smazat Delete smaže vybranou část textu (u editovatelných částí stránky)
Vložit Ctrl+V vloží text ze schránky (clipboardu)
Vybrat vše Ctrl+A vybere vše na stránce
Zpět Ctrl+Z vrátí prováděné změny

Záložky

příkaz klávesová zkratka poznámka
Přidat všechny
panely do záložek
Ctrl+Shift+D přidá všechny otevřené panely do záložek
Přidat stránku do záložek Ctrl+D přidá aktuální stránku do záložek
Postranní lišta Ctrl+B
Ctrl+I
zobrazí/skryje postranní lištu se záložkami
Okno záložek Ctrl+Shift+B zobrazí okno se všemi záložkami

Historie

příkaz klávesová zkratka poznámka
Postranní lišta Ctrl+H zobrazí/skryje postranní lištu s historií
Okno záložek (historie) Ctrl+Shift+H zobrazí okno s historií surfování

Nástroje

příkaz klávesová zkratka poznámka
Správce doplňků Ctrl+Shift+A zobrazí panel správce doplňků
Chybová konzole Ctrl+Shift+J zobrazí okno s logem chyb prohlížeče
Anonymní prohlížení Ctrl+Shift+P zapne/vypne anonymní prohlížení (nezaznamenává se historie apod.)
Vymazání nedávné historie Ctrl+Shift+Delete vymaže z paměti prohlížeče nedávnou historii

Nejedná se zdaleka o všechny možné klávesové zkratky, které lze použít při práci s Firefoxem, ale tyto patří mezi ty, které s oblibou používám. Díky nim mohu pracovat s Firefoxem rychleji i tam, kde nemám k dispozici myš, ale jen touchpad, který není příliš komfortní.

Michal Šika