IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Chyba “Message file sp1.msb not found”

Tato chyba se vám může objevit při snaze o připojení k Oracle databázi pomocí SQLplus.

Chyba Message file sp1<lang>.msb not found se objeví při spuštění programu sqlplus, který je součástí instalace Oracle Clienta nebo Oracle DB.

C:>sqlplus

Řešením je nastavení systémových proměnných ve Windows. To můžete udělat pomocí [My Computer > Properties > Advanced > Environment Variables] a zde v System variables přidat proměnné ORACLE_HOME, ORACLE_SID (pokud je třeba) a upravit proměnnou PATH.

Nebo můžete použít příkazovou řádku a tam zadat:

C:>set ORACLE_HOME=
C:>set PATH=%ORACLE_HOME%bin;%PATH%
C:>set ORACLE_SID=

Nyní už můžete spustit sqlplus a mělo by se bez problémů rozběhnout.

Michal Šika