IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Chyba JSP tag pooling

U frontend části Documentum od verze 6 (konkrétně Documentum administrator, Webtop, WebPublisher, TaskSpace…) se může objevit chyba JSP tag pooling.

Chyba nastává po deployi aplikací nad Tomcatem nebo JBoss serverem (od verze 6.5). Celá chybová zpráva, zobrazená v prohlížeči, vypadá takto:

com.documentum.web.form.control.TagPoolingEnabledException: JSP tag pooling is not supported. Please refer to the product deployment guide for instructions on turning off tag pooling for the application server.

Odstranění

Odstranění této chyby je velice jednoduché. Spočívá v přidání parametru do konfirutačního souboru Tomcatu nebo JBoss serveru. Podle toho, který používáte.
V Tomcatu se jedná o konfigurační soubor $TOMCAT_HOME/conf/web.xml u JBoss serveru je to $JBoss_HOME/server/default/deploy/jboss-web.deployer/conf/web.xml.

V tomto souboru je potřeba najít záznam JSP servletu a tam přidat inicializační parametr enablePooling a ten nastavit na false:

<servlet>
<servlet-name>jsp</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.jasper.servlet.JspServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>enablePooling</param-name>
<param-value>false</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>fork</param-name>
<param-value>false</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>xpoweredBy</param-name>
<param-value>false</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>3</load-on-startup>
</servlet>

Poté je třeba vymazat cache (pokud už byl Tomcat spuštěný) a Tomcat spustit. Cache u Tomcatu se nacházejí v adresáři $TOMCAT_HOME/work/Catalina/localhost.

Po následném spuštění již s touto chybou nebudou potíže.

Michal Šika