IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

BASH – úvod

BASH (Bourne Again SHell) je interpret příkazů v Linuxu založený na Bourne shell. Najdete jej v jakémkoliv současném Linuxu, když už ne jako defaultní, tak minimálně nainstalovaný a k dispozici. Je to v podstatě rozhraní mezi uživatelem a systémem a my se jej v této sérii naučíme používat.

Programování v BASHi není typické programování, jedná se spíše o vytváření skriptů pro automatizaci některých úkonů. Ale dobrý systémák se bez něj a bez BASHe neobejde.

BASH můžeme rozdělit na 3 části:

  • V základním interaktivním režimu čeká na zadání příkazů od uživatele. Ty pak vykoná po stisknutí klávesy Enter. Příkazy mohou být buď shellové nebo i programy napsané v jakémkoliv jazyce.
  • Pomocí systémových proměnných BASHe lze si přizpůsobit systém a pracovní prostředí k obrazu svému. Některé proměnné jsou přednastaveny, jiné si uživatel sám přizpůsobí.
  • BASH je mocný programovací nástroj. Díky němu není nutné chybějící programy hned psát v nějakém programovacím jazyce a pak je kompilovat a překládat. Můžeme vše napsat rovnou v BASHi a problém vyřešit pomocí skriptu. Díky tomu můžeme ušetřit spoustu času…

Jak zjistím, jaký shell mám nastavený jako defaultní ve svém systému? Stačí zadat následující příkaz

$ echo $SHELL
/bin/bash

Pokud se nám zobrazí něco jiného, např: /bin/sh, nemusíme rozhodně zoufat. Stačí zadat příkaz bash a BASH se nám spustí.

Konfigurace s informací, který shell se má použít jako defaultní je uložena v souboru /etc/passwd, kde ji můžeme i změnit (samozřejmě musíme mít root práva).

Zde jsou některé důležité soubory:

  • /etc/shells – zde jsou zapsány všechny shelly, které na svém systému můžeme použít.
  • /etc/adduser.conf – zde jsou výchozí hodnoty pro příkaz adduser.
  • /etc/profile – je obecný soubor, který se načítá při přihlášení uživatele.
  • $HOME/.bash.profile – je soubor profilu, načítaný při přihlášení uživatele.
  • $HOME/.bashrc – je soubor načítaný při startu shellu. Odkazuje se na něj ze souboru .bash_profile.
  • $HOME/.bash_logout – soubor načítaný při odhlašování.
  • $HOME/.bash_history – zde se evidují naposledy používané příkazy (obnovuje se při novém přihlášení).

Jak již bylo řečeno, používaní BASHe (a i jiných shellů) nám může velmi usnadnit naši každodenní práci. Zvláště, když musíme provádět nějaké rutinní, opakující se každodenní činnosti. O tom ale až v dalších částech této série…

Michal Šika