IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Změna velikosti paměti Method Serveru

EMC Documentum od verze 6.5 používá pro běh Java Method Serveru aplikační server Jboss. Chceme-li změnit parametry spouštěných procesů Method serveru, musíme upravit startovací skript.

Umístění startovacího skriptu se liší podle operačního systému, kde je Documentum nainstalováno.

Na Windows je to zpravidla adresář C:Documentumjboss<číslo_verze>server

Na Linuxu/Unixu je nejlépe jít přes proměnnou prostředí $DOCUMENTUM_SHARED/jboss<číslo_verze>/server

Startovací skript se jmenuje startMethodServer s koncovkou buď cmd pro Windows nebo sh pro Linux/Unix.

Uvnitř nalezneme následující parametry.
Windows:

set NOPAUSE=true
set USER_MEM_ARGS=-Xms1024m -Xmx1024m -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=256m -Xss256k -XX:+DisableExplicitGC -Xrs
C:Documentumjboss5.1.0binrun -c DctmServer_MethodServer -b 0.0.0.0 %JAVA_OPTIONS%

Linux/Unix:

#!/bin/sh
INSTANCE_JAVA_HOME=”/documentum/dfc/java64/1.6.0_31”
export INSTANCE_JAVA_HOME
USER_MEM_ARGS=”-Xms1024m -Xmx1024m -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=256m -Xss256k -XX:+DisableExplicitGC”
export USER_MEM_ARGS
/documentum/dfc/jboss5.1.0/bin/run.sh -c DctmServer_MethodServer -b 0.0.0.0 $JAVA_OPTIONS

Postačí tedy změnit parametry paměti, kterou si má Method Server alokovat při svém spuštění a pak provést restart služeb.

Michal Šika