IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Základy využití příkazu find

Příkaz find je základní příkaz v systémech Linux/Unix. Jak už název napovídá, slouží k vyhledávání souborů a adresářů v adresářové struktuře operačního systému. V dnešním článku si ukážeme základní použití tohoto příkazu pro vyhledávání.

Příkaz find se používá z příkazové řádky operačního systému. Nemá tedy žádné grafické rozhraní, což mu umožňuje univerzální využití ve všech systémech unixového typu.

Nejjednodušší způsob použití příkazu find je jeho napsání do příkazové řádky

find

Takto zadaný příkaz vypíše seznam všech souborů a adresářů, včetně skrytých a vnořených souborů a adresářů, v aktuálním adresáři.

Stejného výsledku dosáhneme zadáním příkazu takto

find .

Zde znak . (tečka) označuje, že se má prohledat aktuální adresář.

Tento způsob ale vygeneruje dlouhý seznam souborů, adresářů a vnořených souborů a adresářů, který je značně nepřehledný a v podstatě nám ověří to, že daný aktuální adresář není prázdný. Je to ale dobrý způsob pro nalezení nově vytvořených adresářů a adresářů, které obsahují velmi málo podadresářů a vnořených souborů.

 

Následujícím zadáním příkazu vyhledáme všechny soubory, které ve svém názvu obsahují slovo info

find . -name *info*

Znak * (hvězdička) před za hledaným výrazem nahrazuje jakýkoliv počet znaků či mezer.

 

Zadáme-li tento příkaz

find /usr/share -name Courier*

Budou vyhledány všechny soubory, které začínají slovem Courier a budou vyhledány v adresáři /usr/share.

A zadáním následujícího příkazu můžeme ignorovat velká a malá písmena

find /usr/share -iname COURIER*

Použitím přepínače -iname nevyužijeme rozlišování velkých/malých písmen a budou vyhledány všechny soubory začínající slovem Courier bez ohledu na zápis.

 

Pro dnešek je to vše. Na další várku příkladů použití příkazu find se podíváme v následujícím článku.

Michal Šika

One Response to Základy využití příkazu find

  1. Pingback: Pokročilé využití příkazu find » IT notes © Michal Šika