Na svém webu používám službu Google Analytics pro zjišťování různých zajímavých informací. Jednou z nich je používanost internetových prohlížečů návštěvníky mého webu. V článku je zajímavý graf..

Read More