IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Jak získáme přesnou cestu k souboru

V systému Documentum jsou data uložena na file systému, ale přesná cesta k těmto souborům není viditelná. Ve článku si ukážeme, jak v aplikaci Documentum Administrator získáme přesnou cestu k souborům.

Documentum ukládá soubory do tzv. virtuálních adresářů, které ve skutečnosti na serveru neexistují. Jsou definovány v aplikaci. Takže zobrazené cesty i názvy souborů jsou pouze v aplikaci a na serveru jsou jiné.

Pokud chceme nějaký soubor najít přímo fyzicky na serveru, můžeme jeho cestu zjisti pomocí metody, která je v Documentu k dispozici.

Je to metoda GET_PATH a můžeme ji spustit v apliakci Documentum Admistrator, kde ji spustíme v DQL editoru.

Chceme-li zjistit přesnou cestu k nějakému souboru, nejprve si přes jeho vlastnosti (v Documentu Administratorovi) zjistíme jeho r_object_id.

Např. Pro dokument smlouva.doc bude ID 060446f28000292f

Přepneme se do DQL editoru a zadáme následující příkaz:

EXECUTE GET_PATH for '060446f28000292f'

Ve výsledku získáme přesnou cestu, kde na serveru se přesně soubor nachází.

E:DocumentumdataREPOSITORYcontent_storage_0100446f28002ef.doc

Soubor má na serveru jiné jméno než v aplikaci. Documentum totiž fyzické soubory přejmenovává do HEX kódu, proto je skutečný název souboru ef.doc. A nachází se v cestě E:DocumentumdataREPOSITORYcontent_storage_0100446f28002.

Nyní můžeme se k souboru dostat a přímo s ním pracovat.

 

Michal Šika