IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Jak na chybu DM_API_E_NO_SESSION

Při používání DMS může nastat problém, že aplikaci dojdou počty sessions. Hlavně tehdy, pokud jsme Documentum nainstalovali pouze s defaultními nastaveními a neprováděli žádné customizace.

Stane se to, že aplikace přestane reagovat a v logu se objeví chybová hláška:

[DM_API_E_NO_SESSION] : " There are no more available sessions."

V podstatě to znamená., že aplikace vyčerpala volné sessions a už není možné se připojit k DMS. Toto nastane tehdy, když je aplikace špatně napsaná, a staré sessions neuvolňuje, nebo je-li současně přihlášený velký počet uživatelů.

Zjistit aktuální počet sessions můžeme pomocí následujících příkazů.

V DQL:

DQL> select concurrent_sessions from dm_server_config

nebo

DQL> EXECUTE show_sessions

Těmito příkazy získáme přehled o aktuálním nastavení Content serveru. Výchozí (default) hodnota je 100 u Content serveru a 10 u aplikací, jako je Webtop, DA apod.

U content serveru můžeme nastavit větší počet sessions pomocí následujících možností.

Buď DQL příkazem

DQL> update dm_server_config object set concurrent_sessions=200 where concurrent_sessions=100

Nebo editací souboru server.ini ($DOCUMENTUM/dba/config/<jméno_repository>/), kde upravíme parametr concurrent_sessions.

V případě aplikací, jako je Webtop, DA a dalších upravíme jejich soubor dfc.properties, kam přidáme parametr dfc.sessions.max_count a přidáme tam požadované množství.

Po provedení těchto nastavení je nutný restart všech služeb a nové spuštění. V případě aplikací běžících na Tomcatu nebo tcServeru je vhodné promazat pracovní cache, aby se opravdu načetly nově nastavené parametry.

Michal Šika