IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Fedora 14 – Instalace grafických ovladačů nVidia

Fedora 14 je již nějaký ten pátek mezi námi. Nicméně objevil se jistý bug, který vývojáři museli vyřešit. Netrvalo jim to příliš dlouho, a tak se na instalaci můžeme podívat z blízka.

Aby bylo jasno, jedná se o instalaci originálních nVidia ovladačů, tedy žádný opensource balast. Tyto ovladače jsou ale ke stažení v repositářích Fedory, takže s jejich získáním nebudeme mít žádný problém.

Příprava instalace

Jako první se musíme přihlásit jako uživatel root.
Potom se ujistíme, že máme tu nejaktuálnější verzi jádra. Stačí zadat následující příkaz:

yum update kernel*

Pokud jsme museli kernel instalovat, je nutné potom udělat restart počítače.
Do RPM si připojíme další úložiště (Free a Non-Free):

rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm

Instalace ovladačů pro karty GeForce řady 6/7/8/9/200 a 300

Při samotné instalaci máme tři možnosti:

kmod-nvidia

yum install kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs

kmod-nvidia-PAE kernel

yum install kmod-nvidia-PAE

akmod-nvidia

yum install akmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs

Použití PAE závisí na tom, zda používáme kernel s PAE rozšířením. Jinak mezi paramery kmod a akmod je rozdíl ten, že akmod se používá máme-li upravený kernel (optimalizovaný, kompilovaný nebo kernel ze starší verze Fedory).

Kontrola souboru xorg.conf

Soubor se nachází v adresáři /etc/X11 a je třeba zkontrolovat následující řádky:
32bit

Section "Files"
  ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
  ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection

64bit

Section "Files"
  ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules/extensions/nvidia"
  ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
EndSection

Pokud tam Section „Files“ není, je nutné jej tam doplnit ručně.

Kontrola souboru grub.conf

Soubor se nachází v adresáři /boot/grub. Kontrola není nezbytná, ale je vhodné ji provést.
Je potřeba aby v řádce kernel bylo na konci uvedeno následující – rdblacklist=nouveau nouveau.modeset=0

title Fedora (2.6.35.6-48.fc14.i686)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.35.6-48.fc14.i686 .... rdblacklist=nouveau nouveau.modeset=0
    initrd /initramfs-2.6.35.6-48.fc14.i686.img

Nyní počítač zrestartujeme a máme hotovo.

Michal Šika