IT blok - Michal Šika

kutilovo živobytí

Documentum Administrator – vypnutí pop-up oken

Dnes si ukážeme, jak vypnout v aplikaci Documentum Administrator modální vyskakovací okna…

Tato okna se používají v defaultní instalaci Documentum Administrator. Když zobrazíte vlastnosti nějakého objektu, otevře se pop-up okno, kde jsou zobrazeny vlastnosti. Totéž se stane např. při vytváření uživatele, jobu apod.

Nevýhoda těchto vyskakovacích okýnek je ta, že v nich nelze dělat copy/paste. Nelze z nich ani cokoliv zkopírovat do clipboardu a použít jinde.

Řešením je vyskakovací okýnka v aplikaci vypnout. To provedeme následujícím způsobem:

– na aplikačním serveru jdeme do adresáře, kde je vydeployovaný Documentum Administrator.
– upravíme soubor <web_server>/<webapps>/da/wdk/app.xml
– najdeme zde příznak pro nastavení modálních oken – <modalpopup>
– nastavíme zde jeho hodnotu na false (viz následující rámeček)

<!-- Flag to enable the modal popup -->
<modalpopup>
   <filter clientenv='webbrowser'>
      <enabled>false</enabled>
   </filter>

Defaultně je příznak nastaven na true, takže modální jsou pop-up. Přepnutím na false se pop-up okna zneaktivní.
Tím dosáhneme toho, že modální okna se budou otevírat uvnitř prohlížeče a budou použitelnější.

Michal Šika